ศูนย์สอบจังหวัด : พะเยา

 

ศูนย์สอบระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

43042 ศรีชัยวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
43033 เชียงคำคริสเตียน ตรวจสอบรายชื่อ
43040 ตามฝันแม่ใจ ตรวจสอบรายชื่อ
43031 ปาณัทคุณา ตรวจสอบรายชื่อ
43018 ปิยมิตรวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
43024 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบรายชื่อ
43025 สาธิตวิทยาเชียงคำ ตรวจสอบรายชื่อ
43035 อนุบาลจำเนียรวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
43027 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ตรวจสอบรายชื่อ
43028 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ตรวจสอบรายชื่อ
43029 อนุบาลดรุณวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
43030 อนุบาลพะเยา ตรวจสอบรายชื่อ
43032 อนุบาลหฤทัยวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
     

ศูนย์สอบระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

43003 เชียงคำวิทยาคม ตรวจสอบรายชื่อ
43040 ตามฝันแม่ใจ ตรวจสอบรายชื่อ
43018 ปิยมิตรวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
43019 พะเยาพิทยาคม ตรวจสอบรายชื่อ
43024 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบรายชื่อ