ศูนย์สอบจังหวัด : สมุทรปราการ

 

ศูนย์สอบระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

69011 เซนต์โยเซฟ บางนา ตรวจสอบรายชื่อ
69012 เซนต์โยเซฟทิพวัล ตรวจสอบรายชื่อ
69019 ทรงวิทยาเทพารักษ์ ตรวจสอบรายชื่อ
69108 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ตรวจสอบรายชื่อ
69069 วัดบางพลีใหญ่ใน ตรวจสอบรายชื่อ
69083 ศรีวิทยาปากน้ำ ตรวจสอบรายชื่อ
69103 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
     

ศูนย์สอบระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

69011 เซนต์โยเซฟ บางนา ตรวจสอบรายชื่อ
69012 เซนต์โยเซฟทิพวัล ตรวจสอบรายชื่อ
69019 ทรงวิทยาเทพารักษ์ ตรวจสอบรายชื่อ
69030 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตรวจสอบรายชื่อ
69036 บางบ่อวิทยาคม ตรวจสอบรายชื่อ
69037 บางพลีราษฎร์บำรุง ตรวจสอบรายชื่อ
69057 ราชวินิตบางแก้ว ตรวจสอบรายชื่อ
69083 ศรีวิทยาปากน้ำ ตรวจสอบรายชื่อ
69086 สมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69103 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ