ศูนย์สอบจังหวัด : สมุทรปราการ

 

ศูนย์สอบระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

69011 เซนต์โยเซฟ บางนา ตรวจสอบรายชื่อ
69012 เซนต์โยเซฟทิพวัล ตรวจสอบรายชื่อ
69018 ทรงวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
69019 ทรงวิทยาเทพารักษ์ ตรวจสอบรายชื่อ
69108 บางพลีพัฒนศึกษาลัย ตรวจสอบรายชื่อ
69041 ประภามนตรี ๒ ตรวจสอบรายชื่อ
69042 ประภามนตรี ๓ ตรวจสอบรายชื่อ
69069 วัดบางพลีใหญ่ใน ตรวจสอบรายชื่อ
69083 ศรีวิทยาปากน้ำ ตรวจสอบรายชื่อ
69111 สาธิตบางแก้ว ตรวจสอบรายชื่อ
69109 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69100 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตรวจสอบรายชื่อ
69103 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69105 อำนวยวิทย์ ตรวจสอบรายชื่อ
69112 แอนจูดี้ ตรวจสอบรายชื่อ
     

ศูนย์สอบระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

69011 เซนต์โยเซฟ บางนา ตรวจสอบรายชื่อ
69012 เซนต์โยเซฟทิพวัล ตรวจสอบรายชื่อ
69019 ทรงวิทยาเทพารักษ์ ตรวจสอบรายชื่อ
69020 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69114 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ตรวจสอบรายชื่อ
69030 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตรวจสอบรายชื่อ
69031 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69036 บางบ่อวิทยาคม ตรวจสอบรายชื่อ
69037 บางพลีราษฎร์บำรุง ตรวจสอบรายชื่อ
69041 ประภามนตรี ๒ ตรวจสอบรายชื่อ
69042 ประภามนตรี ๓ ตรวจสอบรายชื่อ
69057 ราชวินิตบางแก้ว ตรวจสอบรายชื่อ
69110 วิสุทธิกษัตรี ตรวจสอบรายชื่อ
69083 ศรีวิทยาปากน้ำ ตรวจสอบรายชื่อ
69085 สตรีสมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69086 สมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69103 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ตรวจสอบรายชื่อ
69105 อำนวยวิทย์ ตรวจสอบรายชื่อ