ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบประเมินโครงการ TEDET
คำชี้แจง : นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ โดยเลือกจังหวัด และสนามสอบที่ได้ทำการสมัครไว้ หากไม่พบชื่อหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน สนามสอบ วิชาที่สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ ส่งมายังอีเมล info@tedet.ac.th

ชื่อศูนย์ประเมิน : สารสาสน์เอกตรา

ระดับประถมศึกษา อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลผู้สมัคร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลผู้สมัคร

 

หมายเหตุ : หากไม่พบข้อมูลรายชื่อในประกาศ กรุณาติดต่อศูนย์ประเมินที่นักเรียนสมัคร
     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th