ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบประเมินโครงการ TEDET
คำชี้แจง : นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ โดยเลือกจังหวัด และสนามสอบที่ได้ทำการสมัครไว้ หากไม่พบชื่อหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน สนามสอบ วิชาที่สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ ส่งมายังอีเมล info@tedet.or.th

ชื่อศูนย์ประเมิน : ศรีวิทยาปากน้ำ

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 3 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 4 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 5 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 6 : ตรวจสอบรายชื่อ


 

หมายเหตุ : หากแก้ไขระดับชั้น วิชาที่สมัคร และ ไม่พบข้อมูลรายชื่อในประกาศ กรุณาติดต่อศูนย์ประเมินที่นักเรียนสมัคร
     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.or.th