[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 2561 ]


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คำชี้แจง : นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ โดยเลือกจังหวัด และสนามสอบที่ได้ทำการสมัครไว้ หากไม่พบชื่อหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน สนามสอบ วิชาที่สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ ส่งมายังอีเมล info@tedet.ac.th

ชื่อศูนย์สอบ : วิสุทธิกษัตรี


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 : ตรวจสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 : ตรวจสอบรายชื่อ

 

หมายเหตุ : หากไม่พบข้อมูลรายชื่อในประกาศ กรุณาติดต่อศูนย์สอบที่นักเรียนสมัครสอบ
     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th