[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 3 ส.ค. 2558 ]


ยืนยันข้อมูลเพื่อขอรับ Username และ Password
(สำหรับโรงเรียน, ครู)
คำชี้แจง : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ส่งรายชื่อนักเรียน(TEDET2)มายังฝ่ายประสานงานโครงการฯเสร็จแล้วสามารถ กรอกข้อมูลเพื่อรับ Username และ Password
 
รหัสสนามสอบ
กรุณากรอกรหัสสนามสอบ


 


     Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 02 748 3330 แฟกซ์ 02 748 1424, 02 748 2261 , E-Mail: info@tedet.ac.th